International Finance&Control

Fontys University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.08.2020

EN International Marketing OlivierС тази програма ще се научите как да се справите с теми свързани с финансите в рамките на международния бизнес – обработване и анализиране на финансова информация, работейки с финансови интрументи, както и придобиване на знания в счетоводството, финансите  и финансовия контрол. Ще бъдете добре подготвени относно фискална организация на компаниите чрез редица теми, като бизнес администрация, коорпоративни финанси и финансови отчети. Освен това ще придобиете нови знания в областите свързани с международните данъчни системи и бизнес операциите.

Основното предимство на тази  учебна програма е в сравнение с други е, че не се фокусира само върху финансите, но и върху кооперирането на хората от различните отдели и бизнес области.Това наистина се оценява от бъдещите служители. Завършилите тази програма имат отлични възможности за работа. 30 % от нашите завършили студенти намират работа още преди да завършат.

Продължителност на обучението: 4 години

Стаж: Третата година от обучението 

Основни предмети : Business Mathematics, Finance , Accounting I , Social and Communication Skills,Business Administration, Human Resource Management

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo