International Business (Venlo)

Fontys Venlo University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.06 / 01.08

International Business е професионална бакалавърска програма на английски език в университета Fontys Venlo. Основният й фокус е върху въпросите и предизвикателства, които се срещат в сферата на международния мениджмънт, международния маркетинг и финансите.
Тази програма обучава своите студенти на мениджърски умения, даващи им възможност да работят и ръководят международна компания. Освен тези мениджърски умения, те ще развият огромен брой професионални и лични умения: уважение към всички култури и националности, лидерски качества, умение за работа в екип, комуникативност, анализиране и приемане на информацията, планиране и организация, обучение и саморазвитие, етика, отговорност и различни начини за креативно разрешаване на проблеми. Тези умения ще им помогнат да се справят с проблеми като:
Подготовка и оценка на международна стратегия на фирмата;
Провеждане на изследване на пазара и създаване на международна стратегия за маркетинг и продажби;
Организиране на международни дейности на фирмата;
Реагиране на промени в политическите, икономическите и правните среди;
Разрешаване на междукултурни мениджърски въпроси;
Планиране и контрол на финансовите ресурси за международните дейности.

Местонахождение: Венло, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година в международна компания (Mercedes, BMW, Bosch и много други)

Основни предмети: International Marketing, International Management, Finance, Accounting, Communication Skills  Business Environment

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

 

Logo