Master of Architecture

Fontys Venlo University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Магистърска програма Architecture

Тази магистърска програма по архитектура се предлага от университета Фонтис в град Тилбург. Това е креативна, практическа програма в която се работи в екипи. Независимо, че програмата има за основа холандската архитектура, тя е със силна международна ориентация. В днешни дни, пространствените предизвикателства с които трябва да се справят архитеките са с международна същност, но същевременно изискват специфични, местни решения. Целта на магистърската програма  е да образова архитекти, които едновременно могат да съчетават интелигентни дизайни със задълбочена нагласа и практични, предприемачески умения.

Образователната концепция на тази програма е уникална- образование съчетано с работа в професионална практика. Този тип образование предлага на студентите опит и образование извън границите на училищната програма. Този тип знания са изключително важни за професионалното им израстване като архитектурни дизайнери. В допълнение към това, самата академия е лаборатория за пространствени задачи, поставени от истински заинтересовани страни. Нашите преподаватели са професионалисти от различни дисциплини, но всички са със силни практически умения. В студиото Вие ще се обучавате да прилагате всякакви видове умения и методи, за да постигате още по-убедителни, синтетични дизайни за сложните, пространствени проблеми.  Заданията в студиото са неразривно свързани с комплексните, сложни модерни общества и чрез тези задания, Вие ще се запознаете със социалните, културни, политически, икономически и технологични параметри  на тези общества.

 

timthumb

Местоположение: Тилбург

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

*** Тази програма е със специфична структура, тъй като съчетава работа и обучение в едно.

Logo