Индивидуално Кариерно Ориентиране

30.07.2021
Индивидуално Кариерно Ориентиране

Поради огрмоната необходимост от кариерно ориентиране и много добрите резултати, които наблюдаваме, предлагаме възможност за индивидуално кариерно ориентиране с професионален кариерен консултант. 

Провеждане: на място в офис София или онлайн в Zoom. 

Продължителност: Сесиите са по 1 час. При някои ученици са достатъчни 2-3 сесии, при други 5-6. 

Цена на сесия: 50 лв. 

Цената включва:

- 1 час коучинг сесия с професионален кариерен консултант;

- тестове, практически упражнения и материали.

Подходящо за:

  • ученици от 7 клас за избор на училище след 7 клас (Тук въпросът е дали езикова гимназия или професионална гимазия е по-подходяща за нас);
  • ученици от 9-10 клас за избор на профил в 10 клас (Това решение може да повлияе много върху възможностите ни за кандидатстване в университет, поради изискванията за предмети и хорариум от последните гимназиални класове);
  • ученици от 11-12 клас за избор на университет, специалност и бъдеща професия; 
  • бакалаври и магистри за избор на подходяща работа и компания, в която да се реализираме след завърване на университет. 

 

Кариерен консултант: 

Милена Генчева има над 10 години опит в сферата на кариерното ориентиране и образованието в чужбина. Консултирала е над 1000 ученика, на които е помогнала в пътя на правилен избор на специалност в университет. По време на работата си като кариерен консултант, разработва авторски метод, който комбинира най-добрите похвати на кариерното ориентиране, кариерното консултиране и кариерния коучинг в един модел, наречен "Кариерен компас", с който дава възможност на учениците и бъдещите кандидат-студенти да открият парченцата от пъзела им и да съставят своя кариерна карта. Използва иновативни похвати и методи, които е придобила от образованието си в Холандия, както и от редица обучения, курсове и практическа работа с ученици. Според нея, индивидуалният подход към всеки ученик и неговите силни качества, е ключът към разковничето на въпроса "Коя е най-подходящата специалност?". 


Какво означава кариерно ориентиране? 

Кариерното ориентиране е процесът на избор на най-подходящата бъдеща професия. Колкото по-рано се насочим и се възползваме от професионално кариерно ориентиране, толкова по-съзнателни решения ще взимаме и по-информирани избори ще правим. 

Ние в UNIFY комбинираме методите на кариерно консултиране и кариерен коучинг. Кариерният коучинг ни насочва към въпросите, които забравяме да си зададем и не обръщаме внимание в ежедневието си, затова и ни е трудно да достигнем до така важните ни отговори. Идеята на коучинга е да намерим своите уникални и неповторими силни качества и смисъла на живота ни. Кариерното консултиране прави връзката на съществуващите специалности и професиите с вече осъзнатите, след коучинг методите, качества и желания на конкретния ученик/кандидат-студент. Консултантът дефинира много добре професиите (коя какво представлява), университетите (в които се изучават конкретните професии и изискванията и възможностите за прием), както и моментната обстановка на кариерния пазар (за кои професии има търсене). 

Методът, който използваме е авторски модел за кариерно ориентиране "Кариерен Компас", създадет от главия ни кариерен консултант Милена Генчева през 2020 година. 

 

Кариерният курс на UNIFY е базиран около модела "Кариерен Компас", създаден от Милена Генчева през 2020 година. Кариерен Компас е инструмент за избор на професия, който е съставен от четири компонента: Себеопознаване, Кариерен Коучинг, Личностно Развитие и Кариерно Ориентиране. Според Милена, отговорът на въпроса "Как да избера какво да уча?" трябва да дойде от вътре навън и за най-добър резултат, трябва да минем през четирите фази (Себеопознаване, Кариерен Коучинг, Личностно развитие и Кариерно ориентиране) в комбинация. Четири са и посещенията в курса, като във всяко едно от тях се минава през 4-те фази подред.

Себеопознаване: Първият компонент включва в себе си намирането на отговорите най-ключовия въпрос, които всеки ученик трябва да си зададе "Кой съм аз?". В частта "Кой съм аз?" правим тестове и въпросници за определяне на интересите, личностния тип, открояваме силните и слабите ни черти и талантите на всеки.

Кариерен Коучинг: Във втората част на компаса и съответно като втора тема в кариерния курс търсим отговор на въпроса: "Какво искам?". Определяме личната мисия, визия и ценностите на всеки ученик. За целта използваме много инструменти, групови и индивидуални упражнения и ролеви игри.

Личностно Развитие: Третият компонент ни помага, след като сме разбрали кои сме ние и какво искаме, да разберем как да станем по-добри и "Как да го постигна?". Главните теми тук са проактивността, умението да вземеме решения, мотивацията ни, формулирането на целите, изготвянето на план за действие и разбира се, реализирането му. 

Кариерно Ориентиране: Четвъртият и последен компонент ни помага да си отговорим на въпроса "Какъв да стана?". В последната и индивидуална сесия на курса, разглеждаме различните професии, предимствата и недостатъците на всяка една от тях, възможностите за реализация след различните специалности и анализираме до колко всяка от тях е подходяща за нас. Чертаем кариерна карта и обсъждаме очакваната реализация на ученика. 


Logo