Master Fine Art

Willem de Кooning Аcademy

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2020

Двегодишния мастър Master of Fine Art (MFA) , включва проучване, практика и професионализъм. Теми като критично рефлектиране, дебатиране, действието като интегрална част от личностното артистично проучване и практика, насърчаването на личностното развитие ще бъдат разгледани в тази програма. Внимание ще бъде обърнато и на съвременото изкуство чрез уъркшопи, изложби и презентации.

Местоположение: Ротердам, Нидерландия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo