Master Media Design : Experimental Publishing

Willem de Кooning Аcademy

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2020

Това е мастър програма, която е много добре балансиране между практика и теория. Тази програма се фокусира върху практиката чрез проучване като вие ще се екипирате със заедно както с идейни така и технически умения, които ще развите чрез проекти и работа във сферата на културата. Вие ще се научите да мислите критично към социалните програми на бързо променящите се изкуство, дизайн и култура.

Местоположение: Ротердам, Нидерландия

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo