Cultural Anthropology and Development Sociology

Vrije University Amsterdam

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

 

По време на програмата Cultural Anthropology and Development Sociology фокуса е върху универсални теми като миграцията, глобализацията, неравенството и релията. Заедно с други студенти от цял свят, ще работите над местни и глобални антропологични проблеми и ще допринесете към разрешенията на съвременните проблеми. 

В свят, където различията между хората се увеличават, трябва да започнеш да търсиш различни начини, по които да разбереш хората по-добре. Ще започнеш да работиш върху проблеми от твоята собствена среда, град, държава и регион. Твоите усещания ще бъдат твоите научни инструменти: ще наблюдаваш и интервюираш хора в продължение на месеци. Твоята цел ще бъде да разгадаеш какво се крие под повърхността. 

В университета ще имаш времето времето и свободата да развиеш свой собствен профил и да избереш най-интересното за теб самия. Vrije University работи с организации и компании, което ти дава възможност да приложиш наученото в реалния свят. Ще работиш над нови начини, чрез които да разрешаваш настоящи социални проблеми в глобален и местен контекст. Също така, ще проучиш как живеят хората, както и какви избори правят и защо. След завършването на програмата ще имаш нужните знания и умения да промениш света към по-добро. 

Местонахождение: Амстердам, Холандия

Продължителност: 3 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo