Philosophy, Politics and Economics

Vrije University Amsterdam

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

В какъв свят искат да живеят хората? Как могат да се организират обществата по справедлив начин? Каква роля играят новите медии в политическите мнения, формирани от населението днес?

По време на тази малка и интензивна бакалавърска програма вие ще придобиете интердисциплинарни знания и умения, необходими за решаване на най-належащите обществени въпроси днес. Част от колежа „Джон Стюарт Мил“, изучаването на философия, политика и икономика във VU Amsterdam означава да се възползвате от персонализирано обучение с много взаимодействие между ученици и учители.

Чрез изучаване на Philosophy, Politics and Economics във Vrije Universiteit Амстердам вие ще обхващате не само основните курсове в трите дисциплини, но също така ще се научите да прилагате тези дисциплини към предизвикателни социални теми като изменението на климата, политиката на благосъстоянието, етиката на пазарите или формирането на политически коалиции. Освен това ще овладеете математически теории и методи, за да подобрите аналитичното си мислене.

Местоположение: Амстердам

Продължителност: 3 години

Език на обучение: Английски

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo