Philosophy

Vrije University Amsterdam

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Какво наистина знаем? Действа ли светът наистина така, както си мислим? В какво се различава справедливото от несправедливото?

По време на обучението си в бакалавърска степен по философия ще се научите да изследвате реалността, като задавате фундаментални въпроси по актуални теми. Ще развиете критична гледна точка към науката, религията и обществото.

Можете да следвате бакалавър по философия на английски или холандски език. Ако това е втората ви учебна програма, можете да изберете съкратената версия.

По време на бакалавърската програма по философия във Vrije Universiteit Amsterdam ще изучавате съответните социални проблеми от теоретична, историческа и практическа философска гледна точка.

Заедно със състуденти ще се научите да събирате сложни проблеми до основните проблеми. Ще усъвършенствате разбирането си и ще практикувате да формулирате аргументирани аргументи, подготвяйки ви да допринесете за решаването на проблемите, пред които е изправено днешното общество.

Местоположение: Амстердам

Продължителност: 3 години

Език на обучение: Английски / Холандски

Кариерни възможности:

  • Hospital policy consultant
  • Editor
  • Journalist
  • Philosophy teacher
  • Debating coach
  • Project manager

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo