River Delta Development

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences VHL

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2019

River Delta Development е магистърска програма, предлагана от три университета за приложни науки с допълваща се експертиза в областта на водите:  HZ University of Applied Sciences (крайбрежни региони), Van Hall Larenstein UAS и Rotterdam University (речни системи) of Applied Sciences (градска вода).

В магистърската програма River Delta Development,развитието на водната система се разглежда като преход: прогресивни, комплексни промени и корекции в системите на делтата на реките, които изискват професионалисти, които могат да се намесят ефективно. Тези преходи изискват иновативни, мултидисциплинарни и холистични решения. Необходими са многофункционални специалисти, които имат познания не само за делтите на реките (брегове, морета и реки), но и за най-новите разработки, но също така притежават необходимите научни и комуникационни умения, за да дадат значителен принос към тези преходи.

Местоположение: крос програма в три кампуса
Продължителност: 1, 5 години
 

Logo