Management of Development

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences VHL

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2019

 

 

 

Management of Development е магистърска програма на английски език в университета Van Hall Larenstein UAS.

Програмата е предназначена за професионалисти с опит в развитието на селските райони или селското стопанство. Тази програма с най-висок рейтинг е известна със своята международна учебна среда, екипни проекти и свързване на теория и практика. Съответният трудов опит е от съществено значение за курса, тъй като студентите допринасят и използват полученото преди това ноу-хау. Завършилите обучение са компетентни специалисти в областта на развитието на селските райони, подготвени да подкрепят организациите за предоставяне на услуги, частни и правителствени агенции, неправителствени организации (НПО) или други свързани с развитието организации в областта на продоволствената сигурност, комуникацията, иновациите и социалното включване.

Награди: Магистратурата е получила оценка за най-добра магистратура на класацията Keuzegids 2018.

Местоположение: Леуварден, Холандия
Продължителност: 1 година

Logo