Innovative Dairy Chain Management

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences VHL

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2019

Innovative Dairy Chain Management (IDCM) е магистърска програма на английски език в университета Van Hall Larenstein.

IDCM се фокусира върху ферми, които доставят мляко с достатъчно количество и отлично качество по печеливш начин, като същевременно спазват изискванията за качество и безопасност на веригата. IDCM е подходяща за кандидати, които се интересуват от модерни и високо развити млечни вериги, а холандската млечна промишленост се използва като пример за иновации. Тя също така се фокусира върху преработката на мляко от гледна точка на преработвателните предприятия, като си сътрудничи със заинтересованите страни във веригата или подкрепя веригата.

Възможно е чуждестранните студенти да следват втория семестър онлайн. Това се отнася за частите от обучението, които касаят Изследователски проект и Теза.  Ръководството в заданията и Дисертацията ще бъдат дадени чрез онлайн инструменти. По този начин престоят ви в Холандия ще бъде ограничен до 20 седмици, в случай че е необходимо да се спестите разходи и време.

Местоположение: Леуварден, Холандия
Продължителност: 1 година

Програмата предлага стипендия, за която може да се кандидатства до 28.02.2019 г. За повече информация можете да се свържете е консултаните на UNIFY.

Logo