Animal Husbandry

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences VHL

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.07.2022

 

 

Ако винаги сте искали да се обучавате по програма, свързана с животните, но не знаете къде да търсите, вие сте попаднали на правилното място: VHL предлага бакалавърска специалност по животновъдство (BSc), която ви позволява да изучавате животните и  впоследствие да си намерите работа в сферата на животновъдството. Животните, особено селскостопанските животни, играят все по-важна роля в нашето ежедневие, отколкото можем да си представим.

Програмата за животновъдство ще ви научи на храненето, имунологията и диагностиката, контрола на болестите и хуманното отношение към животните. Курсове по приложни изследвания, методи за научни изследвания и управление на проекти са неразделна част от тази бакалавърска програма. Освен това ще придобиете научни познания за основните видове в системата на животновъдството: говеда, коне, свине и домашни птици.

След дипломирането си ще можете да се възползвате от широк спектър от работни места в индустрията - от предприемач или мениджър на собствен бизнес до консултант или доставчик. Като степенна програма с международен фокус, бакалавърът за отглеждане на животни е показал, че отваря врати по целия свят.

Местоположение: Велп, Холандия
Продължителност: 4 години
Специализации: Коневъдство и наука за конете; Приложно животновъдство;

Logo