Systems and Control

University of Twente

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Това е двугодишна, международно насочена магистърска програма, която се изучава изцяло на английски език. Тази програма ви научава как да контролите поведението на динамични явления и системи при интеракциите им със средата им.

Това е магистратура с мултидициплинарна насоченост , която се фокусира върху контрола на всякакви технически системи. Тази магистратура комбинира математическите познания на Системи и Контрол със специфичните познания на приложенията им ( например мехатронни системи).

По време на обучението си ще разглеждате начини за развививане на математически модели, които отразяват ключовите характеристики на системата чрез прилагането на различни уравнения, неравенства, алгебрични уравнения и тн. След това ще използвате напреднали методи за симулиране на системата модел. По време на симулациите може да тествате и изготвите контролни алгоритми. В зависимост от специализацията ви, ще се концетрирате върху допълването на теоритичните аспекти на контрола или ще се фокусирате върху технологията на развиването на мехатронни системи и приспособления. Тези специализации, може да са:

  • Biomechatronics
  • Control Theory
  • Robotics and Mechatronics
  • Unmanned Aerial Vehicles

346574936 90f84d76a9 b

Местоположение: Енсхеде

Продължителност: 2 години

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo