Electrical and Electronic Engineering (Short Degree Program) - 1 year

Saxion University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.06.2024

 

 

Electrical & Electronical Engineering е професионална бакалавърска програма на английски в университета Saxion.

Програмата е насочена към студенти, които вече имат завършена бакалавърска степен в друга сфера /или им предстои завършване в годината на кандидатстване/. 

По време на обучението се научавате как да проектирате микроелектрониката. Това включва печатни платки, чипове и батерии в устройства, които използвате всеки ден. Ще се запознаете и с устойчивата енергия и хардуер и ще научите как да програмирате хардуер. Програмата предлага много практически модули и проекти.

Electrical & Electronical Engineering има две специализации:

Електротехника /Electrical Information Engineering/
Ще научите всичко за микроелектрониката и връзката с „реалния свят“ със сензори. Ще научите също и техники за правилно функциониране на чиповете, за програмиране на чипове и за безжична комуникация.

Електрическа енергия и автоматизация /Electrical Power and Automation/
Как да направите електрическата енергия на разположение на хората колкото е възможно по-устойчиво? Това включва интелигентното използване на вятърни турбини и слънчеви ферми, както и обхвата на електрическия автомобил.

И двете специализации участват в мултидисциплинарния семестър на Проект за жизнени технологии / Living Technology Project /. По време на този семестър студентите се научават да проектират система, да извършват приложни изследвания и ефективно да управляват проекти. В края на програмата всеки студент ще завърши дисертацията си в компания за 20 седмици.

Местоположение: Енсхеде, Холандия

Продължителност: 1 или 2 години

Основни предмети: Network Analysis, Analog Electronics, Digital Techniques и други

Възможни кариери: хардуер/софтуер инженер, търговски представител или инженер оценка на качеството във фирми като Philips, Nokia, Ericsson, Shell, Croon и много други


Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК. 

Logo