Science

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2020

Master in Science (Chemistry, Biology, Physics)-Отделните дисциплини (Химия, Физика, Биология) се преплитат за да се разбере как работи всеки елемент и същевременно те да бъдат изучени от всички ъгли. Това е подходът, който Radboud University е избрал за преподаване на природни науки. Като студент в тази програма, ще се озовете в интерфейса на биологията, химията и физиката, за да откриете тайните на човечеството, молекулите и материалите.

Магистърската програма по Природни науки Ви дава възможност да изберете една от следните специализации:

Neuroscience: Студентите се доближават до невробиологични изследователски въпроси като: човешка физиология, молекули, неврофизика или невроинформатика, прилагайки клетъчни и животински модели, както и голямо разнообразие от основните, количествени и медицински изследователски инструменти.

Студентите ще специализират по време на своя стаж, заедно с изследователи от Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Институтът е най-големият вътрешно-факултетен институт в Radboud University. Стажът има силен мултидисциплинарен характер- студентите от различните области работят заедно с биолози, химици, физици, лекари и социални учени в Института Donders.

Chemistry for Life: Вие ще научите как да използвате органичната химия за да разбирате живота на молекулярно ниво и как да взаимодействате с него.
Избирайки тази специализация Вие бихте могли да правите своите изследвания в следните направления:
- Доставка на лекарства чрез нанокапсули;
- Разработване хидрогелове за заздравяване на рани;
- Проектиране на нови отзивчиви, биосъвместими материали;
- Разгадаване на структурата и функцията на протеините.

Physics of Molecules and Materials: Избирайки тази специализация имате възможността да работите и учите където е направено първото по рода си изследване в графена (Нобелова награда за физика 2010 г.). Това е и мястото, където най-силните магнитни полета в света се генерират и където можете да учите спектроскопия на твърдите частици и взаимодействия с носителя на наградата Спиноза.

Particle and Astrophysics: Ако решите да учите Particle and Astrophysics, Вашето обучение ще бъде тясно свързано с Institute of Mathematics, Astrophysics and Particle Physics. В допълнение IMAPP насърчава научните изследвания, кaто свързва области като математическа физика и физика на космическите частици.

Medical Epigenomics: Тази специализация се фокусира върху функционалните, молекулярните и генетичните аспекти на развитие и диференциация, СтемСел биология и болести. Специализацията е тясно свързана с Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS). Научно-изследователските групи, участващи в NCMLS са настанени в огромна изследователска кула оборудвана с необходимите изследователски съоръжения, позволяващи на студентите от медицинска биология, да извършват фундаментални и предклинични изследвания с максимална ефективност.

Science in Society

Science, Management, Innovation

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Специализации: Neuroscience, Chemistry for Life, Physics of Molecules and Materials, Particle and Astrophysics, Medical Epigenomics, Science in Society, Science, Management, Innovation

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo