Philosophy (Research)

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2020

Philosophy има уникална роля в съвременното общество. За разлика от другите академични дисциплини, тази не може да бъде сведена до един набор от въпроси или един източник. Философите са във всички аспекти на науката и обществото. За да направят това те трябва да декларират две основни качества, а именно: възможността да анализират комплексни проблеми-логично и концептуално и възможността да документират техните заключения на достъпен и убедителен език. Такива умения не са вродени. Те изискват интензивно обучение. Магистърската програма констатира първите професионални стъпки към придобиването на тези качества.

Какво прави тази програма специална?

Магистърската програма Philosophy е двугодишен курс, който е предназначен за студенти с доказани възможности, които искат да се подготвят за академична кариера във Философията. Затова тази програма предлага най-добрите възможности:
• Комбинация от международно признание на научните изследвания и отлично преподаване
• Голям капацитет за научни семинари в историята на философията, континентална философия и аналитичната философия
• Широка гама от специалности по: Философска антропология, Метафизика, Философия на съзнанието, Философията на езика и Логика, Философска Етика, Социална и политическа философия и История на философията.
• Акцент върху обучението по изследователски умения
• Наставник, който напътства студентите по време на обучението
• Възможност за придобиване на Докторска степен в Холандия или чужбина
• Международна среда

В програмата се предлагат следните специализации:

Metaphysics and Epistemology - Метафизиката и епистемологията се фокусират върху развитието на традицията херменевтика - ключови фигури са Шлайермахер, Дилтай, Хайдегер, Гадамер, Рикьор и Дерида.

Philosophical Anthropology- Вие ще учите философското значение на психоаналитичнита херменевтика, разработена от Фройд и последователи му. Изследванията се фокусира, по-специално, върху феноменологичната традиция (Сартр, Мерло-Понти, Дельоз и Бътлър).

Philosophical Ethics- Във философската етика се изследват моралните последици от човешките действия, от гледна точка на добродетелта (Аристотел, Макинтайър), феноменологията (Хайдегер, Левинас) и херменевтиката (Гадамер, Рикьор). Този отдел също работи като международен изследователски проект на Ницше.

Social and Political Philosophy- В социалната и политическа философия вие учите „политическото" като основа/акцент на не-конфликтния аспект на човешката същност. Spinoza, Hobbes, Kant, Schmitt, Arendt, Zizek and Foucault са основните фигури в тази специализация.
Philosophy of Language and Logic- Специализацията включва изучаването на лингвистични изрази, както и на думи, изречения, текстове и диалози където акцента пада върху контекста, в който тези изрази са били интерпретирани.

Philosophy of Mind- В специализацията Philosophy of Mind and Science, ще изучавате проблеми като психично причинно-следствената връзка, феноменалността на човешкото съзнание и природата на психическото състояние от гледната точка на неврофеноменологията и познавателната парадигма.

History of Philosophy- Избирайки тази специализация, ще научите за развитието на Философията и Метафизиката от средните векове до модерните времена, в частност еволюцията на науката психология и физика от гледна точка на философията.

Philosophy of Language and Logic

Philosophy of Religion

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начални месеци: Септември/ Февруари

Специализации: Metaphysics and Epistemology, Philosophical Anthropology, Philosophical Ethics, Social and Political Philosophy, Philosophy of Language and Logic, Philosophy of Mind, History of Philosophy, Philosophy of Language and Logic, Philosophy of Religion

Възможни кариери: Тази програма е предназначена за хора, чийто амбиции са да се посветят на проучвания. За момента повече от 60% от дипломиралите се, придобиват и докторска степен в Холандия или чужбина. Останалата част от студентите се реализират в сферата на политиката, администрацията, журналистиката или образованието. Репутацията на Radboud University Nijmegen и на Философския факултет в частност осигурява на студентите си добра основа независимо от желанието за реазлизация на възпитаника.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo