Molecular Life Sciences

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2020

Radboud University предлага мултидисциплинарната програма Molecular Life Sciences. Работейки в полето на химията, биологията и медицинските науки Вие не само ще откриете основните принципи на молекулите и клетките, но също и тяхната роля за здравето и заболяванията. Тази комбинация от научни тематики сведена до медицински последствия и решения е уникална в Холандия.
Магистърската програма Molecular Life Science е близко свързана с химията и медицинската биология. Можете да изберете специализации по Химия или Медицинска биология.

Chemistry for Life: Вие ще научите как да използвате органичната химия за да разбирате живота на молекулярно ниво и как да взаимодействате с него.
Избирайки тази специализация Вие бихте могли да правите своите изследвания в следните направления:
- Доставка на лекарства чрез нанокапсули;
- Разработване хидрогелове за заздравяване на рани;
- Проектиране на нови отзивчиви, биосъвместими материали;
- Разгадаване на структурата и функцията на протеините.

Medical Epigenomics: Тази специализация се фокусира върху функционалните, молекулярните и генетичните аспекти на развитие и диференциация, СтемСел биология и болести. Специализацията е тясно свързана с Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS). Научно-изследователските групи, участващи в NCMLS са настанени в огромна изследователска кула оборудвана с необходимите изследователски съоръжения, позволяващи на студентите от медицинска биология, да извършват фундаментални и предклинични изследвания с максимална ефективност.

Human Biology: Клиничната биология е тясно свързана с медицинската биология. Тази специализация има своя основен фокус върху клинични проблеми на молекулярно и клетъчно ниво и се простира до изследвания в клинични изследователски звена на University Medical Nijmegen на University (UMCN).
Ключовите думи са: патология, анатомия, молекулярн и постъпателна онкология, човешка генетика, обмяна на вещества, транспорт, подвижност.

Neuroscience: Студентите се доближават до невробиологични изследователски въпроси като: човешка физиология, молекули, неврофизика или невроинформатика, прилагайки клетъчни и животински модели, както и голямо разнообразие от основните, количествени и медицински изследователски инструменти.
Студентите ще специализират по време на своя стаж, заедно с изследователи от Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Институтът е най-големият вътрешно-факултетен институт в Radboud University и обхваща пълния спектър от научни изследвания "от молекулата до човека" и се опитва да разбере съзнанието и мозъка: 100000000000 неврони с 100000км връзки между тях, с капацитет на съхранение, превишаващ този на суперкомпютър.Стажът има силен мултидисциплинарен характер- студентите от различните области работят заедно с биолози, химици, физици, лекари и социални учени в Института Donders.

Science in Society

Science, Management, Innovation

Местонахождение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Начален месец: Септември

Специализации: Chemistry for life, Functional Genomics, Clinical Biology, Neuroscience, Science in Society, Science, Management, Innovation

Възможни кариери: Възможност за работа като изследовател или мениджър във фармацевтичната индустрия.

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo