Fiscal Economics

Maastricht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2023

Любопитни ли сте как данъците засягат домакинствата и бизнеса? Чудили ли сте се как правителството може да регулира цените на петрола или консумацията на алкохол чрез данъчно облагане? Интересувате ли се от гледна точка на данъчното облагане както от икономиката, така и от правото?

Фискалната икономика обхваща всички тези неща. В тази програма ще използвате икономика, счетоводство, управление и право, за да анализирате въздействието на данъците върху националните и международните икономики. Работейки в малки групи, ще изследвате актуалните проблеми от реалния живот и ще излезете с практически решения.

Logo