Water Management/Spatial Planning & Design

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Water Management/Spatial Planning & Design е професионална бакалавърска програма на английски език в университета HZ, която се фокусира върху планирането и проектирането на икономическо и социално динамични области, които са изправени пред климатични промени. Вашата задача е да следите последиците от климатичната промяна и да разработвате пространствени решения относно как градските и провинциалните области могат да се справят с водните предизвикателства. Трябва да бъдете креативни, за да можете да планирате и разработвате стратегии за подобряване на локалната околна среда. Ще се научите как разработвате 2D и 3D визуализации и да комуникирате вашите стратегии.

През първия семестър на първата година ще имате предмети заедно с всички други студенти от програмата Water Management. тези предмети покриват основни теми като водните предизвикателства свързани с промяната на климата (Climate Change) и устойчивото развитие (Sustainable Development). В допълнение на това ще бъдете въведени в курсове за подготовка при избор на специализация след първия семестър. Ще работите в личен план по своето професионално развитие, вашите умения по Английски и излседователски умения. През втория семестър ще започнете да развивате вашите проектантски и чертежни умения. Ще научите повече за политиките и регулациите свързани с планирането.   

През втората година ще имате възможност да приложите вашите умения по планиране и дизайн като работите по международни проекти и задания. Ще работите с наученото до този момент за пространственото планиране и ще покриети теми: Circular economy, Sustainable tourism, Mobility, Enery. Ще създавате дизайни за различни местни клиенти и ще научите повече за пейзажния дизайн и планиране устройството на селските региони.

През третата година ще си изберете 6-месечна подспециализация (minor), която ще ви даде платформа да разширите познанията си. Може да направите това в една от изследователските групи на програмите по Water Management или в различна учебна програма на друг университет по приложни науки, както в Нидерландия, така и в чужбина. През втората половина на годината ще карате стаж в Нидерландия или чужбина в компания по вашата специализация. Може сами да изберете къде искате да карате стажа.

През последната четвърта година от образованието си в HZ ще приложите уменията си на практика по проект, който обхваща теми като адаптация, миграция, устойчивост, промяна в климата, инфраструктура, туризъм, храна, енергия и урбанизация. Също така ще работите с ученици от други програми по проект възложен от истински клиент. Накрая, ще работите върху собствен дипломен проект. Това може да е както в Нидерландия, така и в друга страна.

Местонахождение: Влисинген, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година (втория семестър) / 6 месеца

Основни предмети: Circular economy, Sustainable tourism, Mobility, Energy и други

Възможни кариери: в правителствени органи, консултантски агенции, агенции за недвижими имоти или големи компании на позиции като асистент изследовател, консултант, областен асистент мениджър, проектант, проектен координатор, лидер на проекта

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Logo