Water Management/Delta Management

HZ University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

 

Water Management/Delta Management е професионална бакалавърска програма на английски език в университета HZ, която се фокусира върху развитието на природата, жилищните, индустриалните и рекреационните райони в местата, в които е ситуирана делта на реки.

Програмата е създадена според нарастващите нужди от експерти, които имат специализирано обучение на високопрофесионално ниво в сферата на развитието на районите около делтите. Тя обръща повишено внимание на процесите, които се случват в контекста на пространствената трансформация, които гарантират устойчиво развитие и сигурен достъп и качество на питейната вода в делта регионите.

Делтата е район, в който се съединяват земята, реката и морето. През вековете, повечето делти на реки са се превръщали във важни търговски и производствени центрове с висока популация на населението. Централната тема в програмата е развитието на тези райони. Делта мениджърите работят за непрекъснатото устойчиво развитие на тези брегови райони. Корабната индустрия, риболовът и туристическата индустрия, а също така и новото строителство се съревновават да заемат своето място в този район. Делта мениджърите трябва да затвърдяват различните интереси на всички страни, като на първо място стои устойчивото развитие на района: безопастност, добро управление на водните ресурси, инфраструктура, икономическо развитие, климатични промени и правовите аспекти – всички тези теми се засягат в програмата по управление на делта регионите. Те трябва да се възприемат като неразделни една от друга и към тях да се прилага съответстващия подход.

Интегралния подход, в който всички тези части са неделими една от друга е относително млад феномен и знанията ни по тази тема са все още много ограничени. Професионалистите, които работят в тази сфера са често обучавани да са експерти в една сфера (като например, технически или мениджмънт) и са се саморазвили по-нататък използвайки метода „учене чрез опит". Заедно с тази група от професионалисти, които работят в сферата на развитието на делта регионите, професионалната практика има нужда от силен, широкомислещ мениджърски състав както и в публичните, така и в частните организации.

Бакалавърът по делта мениджмънт позиционира развитието на делта регионите като обсъждането на трите главни интереса: мястото, пазарът и значението. Това обсъждане е един процес, в който организационните умения на управляващите са от много голямо значение. Това е една комбинация от управление на процесите и проектите за развитието на района, в която най-важното е делтата. Освен към контекста и знанията на дизайнерските техники, финансите и пазарното развитие, ударението е към организационните процеси, в които всеки участник играе своята роля.

Знанието на разликите и приликите на участващите в развитието на района е от голямо значение. Тази програма по управление на делта районите предлага задълбочено внимание към ролята и интересът на всяка страна. Тя се занимава с опознавате на всички тези страни, които са активни в своето участие, и също така взима под внимание стратегическото партньорство.

Местонахождение: Влисинген, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: третата година (първия семестър)

Основни предмети: Delta Management, Safety and Ecology, Markets and Means и други

Възможни кариери: в правителствени органи, консултантски агенции, агенции за недвижими имоти или големи компании на позиции като районен мениджър, проектен мениджър, проектен координатор, мениджър на процесите, лидер на проекта

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

Подробна презентация на лектор от програмата може да гледате тук:

Logo