Electrical and Electronic Engineering

HAN University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2022

Electrical and Electronic Engineering е бакалавърска програма на английски език в университета HAN.

Специалността е структурирана така, че да отговаря на нуждите на индустрията.
По време на програмата, ти ще научиш цялата необходима теория, стартирайки от въведение в електронното инженерство.
След първия семестър, ще трябва да избереш една от двете специализации - Embedded Systems или Industrial and Power Systems.


Ако избереш Embedded Systems, то фокусът ти ще е върху дигиталната технология и микроконтролерите. Ти ще проектираш, строиш и тестваш интелигентни системи и smart устройства. Специализацията Embedded Systems е посветена изцяло на комбинирането на хардуер, софтуер и технологии.
Ако избереш Industrial and Power Systems, то ти ще учиш предмети като силова електроника, системи за контрол на инженерингa, сензори, електрозадвижвания, операционни системи. Ти ще намираш умни решения в промишлената автоматизация.

Местонахождение: Арнем, Холандия

Продължителност: 4 години

Специализации: Embedded Systems, Industrial and Power Systems

Стаж: по време на третата година

Основни предмети: Introduction to Electronics, Maths, Digital Logic and Programming

Възможна кариера: софтуерен/хардуерен разработчик, разработчик на промишлена автоматизация, инженер

Условия за кандидатстване: Може да се свържеш с нашите консултанти ТУК.

 

Logo