Chemistry

HAN University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 15.08.2022

Химия е професионална бакалавърска програма на английски език в университета ХАН.

Ако искате да научите кой е най-добрият метод за определяне на съединенията в пробата?
Как можете да тествате за замърсители в околната среда?
Или да следите състава на бебешката храна?
Разгледайте завладяващия свят на аналитичната химия от университета за приложни науки на HAN.
По време на обучението ще имате възможност да следвате различни теоретични предмети и семинари по аналитична химия. Ще rаботите веднъж седмично в лабораторията. Понякога самостоятелно, друг път в група. И ще развивате ежедневно вашите професионални знания и умения.
Нещо повече, HAN си сътрудничи с компании и изследователски институти в Холандия и чужбина. Това ви дава безценен трудов опит в областта на химията. Също така ви позволява да работите върху вашите умения за решаване на проблеми и комуникация. Умения, които ви поставят на високо търсене на пазара на труда.

 

Местоположение: Наймехен, Холандия

Продължителност: 4 години

Стаж: 3-тата или 4-тата година  в Холандия или в чужбина

Основни предмети: Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Polymer Chemistry И др.

Kариерна реализация: 

  • Junior Lab Analyst
  • Researcher
  • Junior Project Leader
  • Technical Support Engineer
  • Chromatography Analyst

Условия за кандидатстване:  Може да се свържете с нашите консултанти ТУК . 

 

Logo