Communication - International Communication Management

Fontys Venlo University of Applied Sciences

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022 

 

 

 

 

 

 

International Communication Management е професионална бакалавърска програма в университета Fontys. Програмата и е разнообразна и с променящите се глобални медии и новите тенденции в обществото постоянно се развива.   Копирайтинг, разказване на истории (storytelling),  разработване на (творческа) стратегия или организиране на събития са на фокус. Заедно с учителите, съучениците си и мениджъри на външни компании ще имате възможност да откриете какви са вашите таланти. Днешният свят е едно много сложно понятие. Новите технологии, глобализацията и дигитализацията оформят начина, по който хората общуват. В района на brainport Айндховен се усеща енергията, която иновациите дават така, както на нито едно друго място в света и сега ти имаш шанс да бъдеш част от тях.

През първата година на тази програма се изграждат основните знания по комуникации, като студентите работят върху реални проекти на реални компании. През втората година един от семестрите е предвиден за стаж в Холандия или в чужбина. Третата година студентите имат възможност за по-тясна специализация, като може да изберат minor както във Fontys, така и в някой друг партньорски университет.

Местонахождение: Айндховен

Продължителност: 4 години

Стаж: втората година в международна компания

Основни предмети: Media, Branding and Activation, PR Spokesperson Skills, Reputations and Relations, Content and Creation

Условия за кандидатстване: Може да с свържеш с нашите консултанти ТУК.

 

Logo