MSc Applied Mathematics

Delft University of Technology

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2021

Целта на магистърската програма по приложна математика е да предостави на студентите си задълбочени познания по приложна математика, за да развият умения в прилагането на методи и инструменти при проблеми в науката и инженерството. Програмата е предназначена за студенти със степен бакалавър по приложна математика или по предмет, който е тясно свързан с математика.

Тази програма се фокусира върху придобиването на богат опит в симулацията и математическото моделиране на проблеми в науката и инженерството, в математическия анализ на тези модели и в прилагането на резултатите. Ще придобиете достатъчно представа за основните математически теории, което ви позволява да разработвате нови математически методи и техники.

Logo