MSc Applied Earth Sciences

Delft University of Technology

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2021

Двугодишната магистратура по Applied Earth Sciences е предизвикателна инженерна програма за студенти, които са имали широк обхват от предмети (нефтотехника, химическо инженерство, геология, геофизика, строителство, природни науки), и които са загрижени за устойчивото използване на земните ресурси и проблеми свързани с производството на енергия (нефт и газ), суровини и геотехническо инженерство.

През първата година на магистратурата студентите ще имат  възможност да специализират в различни модули, да работят по лабораторни задания и да отидат на геоложка екскурзия. През втората година се пише дизертация под ръководството на професор. Последният изпит ще бъде защита на дипломна работа.

 

Специализации:

Applied Geophysics

Environmental Engineering

Geoscience and Remote Sensing

Geo-Energy Engineering

Geo-Engineering

Logo